• حمید پارسانیا

    تفسیر و توجیه سکولار و دنیوی دیانت و معنویت از جهات مختلف صور گوناگونی دارد؛ به لحاظ خاستگاه، برخی از آنها دین و معنویت را حاصل فعالیت ذهنی آدمی برای تبیین نظری جهان در مرحله‌ای از مراحل تکوین معرفت بشری می‌دانند و…

آرشیو
  • از مراجع اعزام تقلید

    lead از ملت‌های مسلمان می‌خواهیم به هر طریق ممکن به کمک مردم مظلوم یمن بشتابند و از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم به سکوت مرگبار خود پایان دهند / امروز سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان‌های حقوق بشری از هر…

تعداد اخبار امروز : 20