• مهدی مطلق

    شرایطی که برای ایران فعلی می‌توان متصور شد، بیانگر یک برساخت ذهنی است که رفته ر فته در فرهنگ و ادبیات سیاسی مردم نقش بسته است و شاید با ا اغماز بتوان نام آن را "فرهنگ بزک نمیر بهار می‌آید، کمبزه با خیار می‌آید" نامید.…

آرشیو
  • lead اقدامات اروپا نباید تنها در حد بیانیه و حرف باشد/ اکنون لازم است اقدام عملی انجام شود/ اروپا قدرت و نفوذ خود را دست کم گرفته/ ایران به رابطه خوب خود با روسیه و دولت سوریه ادامه می‌دهد/ آن‌هایی که با تروریسم مبارزه…

تعداد اخبار امروز : 19