• رئیس شورای راهبردی روابط خارجی

    lead قصور و ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات برجامی پذیرفتنی نیست / حفظ برجام در امنیت منطقه و اروپا تاثیرگذار است / حمایت قدرت‌های اروپایی از گروه‌های تروریستی در سوریه موجب بی‌ثباتی در منطقه شده

تعداد اخبار امروز :