• ارزش واقعی سهام عدالت با توجه به روند صعودی بورس و نماد‌های مربوطه نسبت به روز گذشته افزایشی شده و ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه حدود ۵۳۲ هزار تومان بیش از ۶۸۵ هزار تومان افزایش یافت.

آرشیو

تعداد اخبار امروز : 7