بیژن مقدم

  • جریان اصلاحات در مجلس در عین مخالفت ظاهری به دنبال رأی نیاوردن آنها نیست بلکه بیشتر در تلاش است جمعی از آنان را با رأیی ضعیف راهی کابینه کند.

  • او سرمایه‌های زیادی برای نقش آفرینی در رقم زدن آینده اصول گرایی، پیوند بیشتر با مردم، و پر کردن خلاء رأس و بدنه اصول گرایی دارد.

  • عملیات‌های تروریستی شبیه آنچه در حرم امام رخ داد فاقد هرگونه ارزش نظامی و عملیاتی است و در گروه عملیات‌های کور قابل دسته بندی است.

  • آیا رسانه های دولتی(خبرگزاری ها، روزنامه ها و سایت ها) که از بودجه دولتی تغذیه می کنند بی طرفانه در انتخابات حضور دارند یا تمام تلاش شان را بر تبلیغ ایشان و تخریب رقبا متمرکز کرده اند؟

  • دولت به تعهدات خود در پرداخت به شرکت‌های داخلی عمل نمی‌کند. انباشت بدهی معوقه دولت بهترین دلیل این ادعاست.

  • آیا حضور فعال رسانه‌ها در این صحنه به افزایش امید در مردم مبنی بر وجود آزادی و فعالیت مؤثر «رکن چهارم دموکراسی» منجر می‌شود یا به نا امیدی‌ها دامن می زند؟

  • از آنجا که دست آنان چندان پر نبوده و توفیقی نیافته‌اند، به جعل و انتشار فیش‌های دروغین اقدام کرده‌اند که مصادیق آن را می‌توان در خبر دروغ مربوط به حقوق‌های پرداختی در چند خبرگزاری و فیش مدیر مسوول روزنامه کیهان دید.