شفر که از زمان حضورش در استقلال سیاست برگزاری جلسه با بازیکنان استقلال را در دستور کار قرار داده امروز با سجاد شهباززاده صحبت کرد و در آستانه دربی نکاتی را به شهباززاده اعلام کرد.

شهباززاده این فصل عملکرد ضعیفی در استقلال داشته و حتی در استقلال شفر و در دیدار مقابل فولاد نیز روز بدی را ترکیب آبی پوشان تجربه کرد. سرمربی استقلال تلاش می کند روحیه شهباززاده رابالا ببرد تا این بازیکن بتواند مانند گذشته آمادگی خود رابه دست بیاورد.