توی این قاب بودن کنار این انسانهای نازنین برای من خیلی ارزشمنده. از کودکی شاهد سالها تلاش و پشت کار خانم مقدمی و پناهی‌ها روی صحنه تئاتر بودم و عاشقانه دوستشون دارم و خانم آبیارعزیز که قلباً براشون احترام بسیاری قائلم، یک بانو‌ی محترم و جسور