به گزارش پارس نیوز، نسیم خوشنودی با انتشار این عکس نوشت: برای هم خوب بخواییم توی روزایی پایانی سال ...

AndroidOnlineNewsImage (6)